Perpustakaan Tun Abdul Rahman Ya'kub (PeTARY) - The Library of Universiti Malaysia Sarawak

FORMS

  1. BORANG PENYERTAAN 'SAPA CHAMPION JUH NULIS ESEI 2019' [click here]
  2. BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI 'FRIENDS OF CAIS' [click here]
  3. BORANG PENGESAHAN TESIS [click here]
  4. BORANG PENGGUNAAN BILIK PERBINCANGAN [click here]
  5. BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI LUAR[click here]
  6. BORANG PERMOHONAN SEWAAN LACI BERKUNCI [click here]
  7. BORANG PERMOHONAN MEMASUKKAN BAHAN KE KOLEKSI BERBINTIK MERAH [click here]
  8. BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN PAMERAN DI PKMA [click here]
  9. OCCUPATIONAL ACCIDENT REPORT FORM [click here]