Perpustakaan Tun Abdul Rahman Ya'kub (formerly known as CAIS)

Introducing CAIS Big Family


Pn. Korina Ibrahim

: +6082583897

Pn. Korina Ibrahim

Director

Bahagian Perancangan & Pentadbiran

Pn. Zainun bt Mat Nor

: +6082 58 3837

Pn. Zainun bt Mat Nor

Deputy Director

Unit Pentadbiran, Pengurusan Kewangan dan Aset Pusat

Muhammad Arfan bin Hj Abdul Samad

: +6082-583894

Muhammad Arfan bin Hj Abdul Samad

Penolong Pendaftar Kanan

Unit Latihan dan Kualiti

Huzaimah Abdul Rani

: +6082 58 3885

Huzaimah Abdul Rani

Senior Assistant Director

Unit Komunikasi Korporat

Sri Muniarty binti John

: +6082 58 3841

Sri Muniarty binti John

Senior Assistant Director

Unit Pengurusan ICT

Noorazerin Alladen

: +6082 58 3889

Noorazerin Alladen

Assistant IT Officer

Bahagian Pembangunan Sumber Elektronik

Unit Pengurusan Serials dan Sumber Elektronik

Macfarlaine ak Gilbert Jim Dibuad

: +6082 58 3836

Macfarlaine ak Gilbert Jim Dibuad

Principal Assistant Director

Unit Perolehan Sumber Cetak

Karen Kornalius

: +6082 58 3932

Karen Kornalius

Senior Assistant Director

Unit Hadiah, Pertukaran dan Depositori

Haslina Binti Hamdan

: +6082 58 3909

Haslina Binti Hamdan

Senior Librarian Assistant

Academic Support

Research Support

Wan Abdul Rahman bin Wan Bujang

: +6082 58 3912

Wan Abdul Rahman bin Wan Bujang

Senior Assistant Director

Unit Repositori Akademik

Aziz bin Tuah

: +6082 58 3933

Aziz bin Tuah

Senior Assistant Director

E-Learning Support

Dayang Norsheila binti Abang Mohtar

: +6082 58 3895

Dayang Norsheila binti Abang Mohtar

Assistant Director

Bahagian Pengurusan Sumber Ilmu

Unit Arkib dan Memori Korporat

Tn. Hj. Valentino bin Abu Bakar

: +6082 58 3935

Tn. Hj. Valentino bin Abu Bakar

Principal Assistant Director

Collection Management

Mohd Khairol Hafiz bin Sanawi

: +6082 58 3890

Mohd Khairol Hafiz bin Sanawi

Senior Assistant Director

Unit Pengurusan Teknikal dan Pendigitan

Siti Raffidah binti Tekat

: +6082 58 3883

Siti Raffidah binti Tekat

Senior Assistant Director

Resources Conservation & Preservation Unit

Surina Bte Haji Zainudin

: +6082 58 3884

Surina Bte Haji Zainudin

Senior Librarian Assistant

Services (User Management)

Unit Sirkulasi dan Akses

Zaiden Sanyut

: +6082 58 3894

Zaiden Sanyut

Principal Assistant Director

Unit Pendidikan Pengguna dan Perkhidmatan Maklumat

Norazlina Bt Abdul Rahman

: +6082 58 3835

Norazlina Bt Abdul Rahman

Senior Assistant Director

Unit Rujukan Pengguna dan Konsultansi

Hejilda Hendrick

: +6082 58 3934

Hejilda Hendrick

Senior Assistant Director

Unit Rujukan Pengguna dan Konsultansi

Shahron bin Saman

: +6082 58 3985

Shahron bin Saman

Assistant Director